ПИЈАЦЕ

Штампа

Пијаце Смедерево обавља своју основну делатност која подразумева организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје и излагања робе као и праћење снабдевености пијаца свим врстама производа.Три локацијски раздвојене пијаце су:  Зелена и млечна пијаца- центар, Зелена и млечна пијаца-Царина и Робно-кванташка пијаца.