Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

          +381 26 4630 200

Најчешћа питања

 

Каква је процедура за надокнаду штете причињене приликом пада дрвета или грана са јавних зелених површина које одржава РЈ ″Зеленило Смедерево″?

Уколико дође до пада дрвета или грана због јаких удара ветра, снеголома и слично са јавних зелених површина и том приликом дође до оштећења крова, аутомобилателесних оштећења и слично потребно је одмах позвати СЛУЖБУ ЗЕЛЕНИЛА на телефон: 026/646-790

 

Каква је процедура приликом сече, односно орезивања стабала?

Уколико желите да се стабло из оправданих разлога посече или ореже, у писменој форми образложите Ваш захтев и предајте га ЕКОЛОШКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ или захтев можете упутити преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа. У случају да се стабло налази на површини која је у приватном поседу, дворишту стамбене зграде или на другој површини специјалне намене, трошкове интервенције на предметном стаблу сноси власник, односно Скупштина станара зграде или други корисник предметне површине. Ако се стабло налази на јавној зеленој површини која је у оквиру Редовног Програма одржавања , наведене радове ће по добијеном решењу од надлжне општине( за сечу или орезивање ), извршити РЈ „Зеленило Смедерево“ у време мировања вегетације.

 

Да ли надлежни у РЈ ″Зеленило Смедерево″ могу да предузму одређене мере неге на стаблима?

Уколико су потребне мере неге на стаблима (нпр. сеча сувих стабала, издизање и прореда крошњи, сеча грана које гравитирају према фасади и око јавне расвете и сл.) које су предвиђене редовним Планом одржавања РЈ Зеленило Смедерево али уколико се ради о здравом стаблу потребно је да се обратите лично са захтевом и образложењем Еколошкој инспекцији или захтев можете упутити преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

Да ли надлежни у РЈ ″Зеленило Смедерево″ могу дати информацију која је служба надлежна за разматрање захтева да одређена зелена површина буде предата на одржавање РЈ ″Зеленило Смедерево″?

Потребно је обратити се са захтевом Градској управи, (Одељењу за инспекцијске послове и Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности) или преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (телефон: 026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

На који начин може да се добије сагласност за коришћење простора на јавним зеленим површинама?

За добијање сагласности, потребно је да упутите захтев преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

Да ли надлежни у РЈ Зеленило Смедерево могу да преузму одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица, које настају контактом стабала са електричним водовима?

Потребно је поднети захтев преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (телефон: 026/649-100) који је на располагању 24 часа и обратити се ЈП Електродистрибуција, јер у овом случају је неопходан њихов стручан надзор и одлука да ли је потребно да РЈ Зеленило Смедерево интервенише и преузме одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица.

 

Да ли надлежни из РЈ Зеленило Смедерево могу да нам направе понуду за озелењавање зелених површина које нису у надлежности РЈ Зеленило Смедерево, а које се односе на двориштне установе и предузећа?

Наравно, у таквом случају потребно је да се обратите Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.

 

Да ли су надлежни у РЈ Зеленило Смедерево у могућности да нам дају информацију када ће бити уређена зелена површина?

Наравно, зелена површина се уређује уколико за то постоји потреба, а према редовном плану РЈ Зеленило Смедеревои можете се обратити  Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.

 

Да ли надлежни у РЈ Зеленило Смедерево могу да дају информацију када ће се обновити дечији реквизити, клупе, степеништа, пешачке стазе?

Годишњим планом одређена је сума за поправку уличног и парковског мобилијара на основу које се планира годишње уређење и поправка мобилијара. Потребно је обратити се Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.

 

 Улична расвета

 Пријава кварова

udomljavanje3

 Пси за удомљавање

 Корисни линкови