Услуге

Штампа

 

УСЛУГЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

Народног фронта 4, 026/646-790

064/847-6611;  064/847-6552

 

        • Снимање терена и утврђивање постојећег стања

           - Израда идејног пројекта и компјутерска анимација зелених површина

           - Израда комплетне понуде - предмет радова и предрачун трошкова

 


 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРИ УРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 

    • Припрема терена за садњу - машинска и ручна обрада земљишта, ископ садних места

    • Садња биљног материјала

    • Хумусно тресетни супстрат и адекватне прихране

 

 


 

 

ТРАВЊАЦИ

 

    • Подизање травњака сејањем - сејани травњаци

    • Одржавање травњака

    • Реконструкција постојећих травњака

 

 


 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 

    • Кошење и прихрана травњака

    • Орезивање украсних и воћних садница

    • Фитипатолошка и ентомолошка заштита биљака

    • Прихрана биљака спороразлагајућим прихранама (органска и минерална ђубрива)

    • Стручни савети и консултације