Ново гробље

Штампа

 

Налази се у Улици Коларској, отворено за сахрањивање 1972. године. Ово гробље се сада простире на укупној површини од око 14 хектара, једно је од највећих гробаља у својој околини и на крају је својих капацитета. На њему има око 12 000 гробних места. Поседује четири капеле за испраћај покојника као и магацински простор са делом за раднике које су сазидане још 1975. године, док је канцеларијски простор и градска капела укупне површине од неких 250 м² сазидана 2005. године.


Објекат је наменски прављен, са циљем побољшања квалитета услуга, тако да грађани сада све, почев од преузимања покојника, преко заказивања и измиривања трошкова сахране, штампања умрлица, до куповине погребне опреме, могу да обаве на једном месту. Градска капела је у обавези да 24 часа дневно врши пријем покојника. Ново гробље је више пута проширивано.