Радна јединица гробља

Штампа

 

Радна јединица Гробља пружа услуге сахрањивања и одржавање постојећих гробаља. Седиште се налази на Новом гробљу у Улици Коларска бб и тамо се могу добити све информације везане за обављање погребне делатности и пријављивање рекламација на исте.

 

Старо гробље          Ново гробље          Услуге

 

ВАЖНО ! ! !

           Сва правна питања везана за пренос права коришћења гробних места и закључивање Уговора за коришћење гробних места могу се добити у дирекцији ЈКП Зеленило и гробља Смедерево у Улици Ђуре Јакшића 1 сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Телефон правне службе: 026/230-200

 

Радно време

Контакт телефон

Администрација

700- 1340

суботом 700- 1340

026/663-344

026/410-0066

Портирница

00-24

064/847-6523

Дежурна служба

00-24

064/847-6504

064/847-6613

Продавница погребне опреме

700 - 2000

026/663-344

026/410-0066

Продавница цвећа,венаца и свећа

700- 1340

суботом 700- 1340

026/663-344

026/410-0066