Организација предузећа

Штампа

Органе предузећа чини:

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

 

ДИРЕКТОР     

Слађана Јеремић, дипл. ецц.

            Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету. Управљање предузећем се заснива на доношењу одлука о опстанку, расту и развоју предузећа у циљу прилагођавања условима на тржишту. Руководеће функције врше људи које карактерише флексибилност, демократичност и предузетничка оријентисаност.