Најчешћа питања

Штампа

 

 

 

Уколико дође до пада дрвета или грана због јаких удара ветра, снеголома и слично са јавних зелених површина и том приликом дође до оштећења крова, аутомобила, телесних оштећења и слично потребно је одмах позвати СЛУЖБУ ЗЕЛЕНИЛА на телефон: 026/646-790.

 

 

 

Уколико желите да се стабло из оправданих разлога посече или ореже, у писменој форми образложите Ваш захтев и предајте га ЕКОЛОШКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ или захтев можете упутити преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа. У случају да се стабло налази на површини која је у приватном поседу, дворишту стамбене зграде или на другој површини специјалне намене, трошкове интервенције на предметном стаблу сноси власник, односно Скупштина станара зграде или други корисник предметне површине. Ако се стабло налази на јавној зеленој површини која је у оквиру Редовног Програма одржавања , наведене радове ће по добијеном решењу од надлжне општине( за сечу или орезивање ), извршити РЈ „Зеленило Смедерево“ у време мировања вегетације.

 

 

 

Уколико су потребне мере неге на стаблима (нпр. сеча сувих стабала, издизање и прореда крошњи, сеча грана које гравитирају према фасади и око јавне расвете и сл.) које су предвиђене редовним Планом одржавања РЈ Зеленило Смедерево али уколико се ради о здравом стаблу потребно је да се обратите лично са захтевом и образложењем Еколошкој инспекцији или захтев можете упутити преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

 

 

Потребно је обратити се са захтевом Градској управи, (Одељењу за инспекцијске послове и Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности) или преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (телефон: 026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

 

 

За добијање сагласности, потребно је да упутите захтев преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (026/649-100) који је на располагању 24 часа.

 

 

 

Потребно је поднети захтев преко CALL CENTRA ГРАДСКЕ УПРАВЕ СИСТЕМ 48 (телефон: 026/649-100) који је на располагању 24 часа и обратити се ЈП Електродистрибуција, јер у овом случају је неопходан њихов стручан надзор и одлука да ли је потребно да РЈ Зеленило Смедерево интервенише и преузме одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица.

 

 

 

Наравно, у таквом случају потребно је да се обратите Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.

 

 

 

Наравно, зелена површина се уређује уколико за то постоји потреба, а према редовном плану РЈ Зеленило Смедеревои можете се обратити  Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.

 

 

 

Годишњим планом одређена је сума за поправку уличног и парковског мобилијара на основу које се планира годишње уређење и поправка мобилијара. Потребно је обратити се Сектору за уређење зелених површина у Улици Народног фронта 4 сваког радног дана од 7-15 часова или на телефоне: 026/646-790, 064/847-6611 и 064/847-6552, која ће вам дати све потребне информације.