ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 jnabavke   javnen4

 

 

 

 

 

 


 

yf

 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОСАЧИЦЕ И ТЕСТЕРЕ СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА

 

yf

 

 СРЕДСТВА ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ В2017-5

 

yf

 

 РЕМОНТ БУЛДОЖЕРА М2017-17

 

yf

 

 ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ V2017-4

 

yf

 

 ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ М2017-16

 

yf

 

 ЗАКУП АУТОДИЗАЛИЦЕ М2017-15 

 

yf

 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ М2017-14

 

yf

 

 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ М2017-13 

 

yf

 

 ГОРИВО V2017-3

 

yf

 

 АУТО ГУМЕ М2017-12

 

yf

 

 УЉА И МАЗИВА М2017-11

 

yf

 

 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ М2017-10

 

yf

 

 ОСИГУРАЊЕ М2017-9

 

yf

 

 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА V2017-2

 

yf

 

 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА М2017-8

 

yf

 

 БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ М2017-7

 

yf

 

 ХРАНА ЗА ПСЕ М2017-6

 

yf

 

 БИЉНИ И ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСАДНИК, партије број 3,4,5,6 и 7 М2017-5

 

yf

 

 ПОЛОВНО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТОЦИСТЕРНА М2017-4

 

yf

 

 ЈАВНИ ТОАЛЕТ М2017-3

 

yf

 

 БОЧНИ МУЛЧЕР M2017-2

 

yf

 

 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ V2017-1

 

yf

 

 ЗАКУП ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ M2017-1

 

pdf-icon-transparent-background2

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. годину - ИЗМЕНА БРОЈ 2

 

pdf-icon-transparent-background2

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. годину - ИЗМЕНА БРОЈ 1

 

pdf-icon-transparent-background2

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

 

 

 

 

yf

 

 АУТОПЛАТФОРМА М2016-16

 

yf

 

 ДЕНДРОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

 

yf

 

 ПОЛОВНИ КАМИОН КИПЕР - M2016-17

 

pdf-icon-transparent-background2

 

 Izmene broj 2 plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

yf

 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

 

yf

 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОСАЧИЦЕ И ТЕСТЕРЕ СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА М2016-14

 

yf

 

 САДНИ МАТЕРИЈАЛ

 

pdf-icon-transparent-background2

  

 Odluka o izmeni ugovora o jn elektricne energije

 

yf

 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

 

yf

 

 ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

 

   pdf-icon-transparent-background2 

  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 2016

 

yf

 

 СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА

 


ИЗМЕНА 1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Датум постављања: 06.10.2016

pdf-icon-transparent-background2  Измена 1 План јавних набавки

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 15.09.2016

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора М2016-11 / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 03.09.2016

it-word-icon  Позив за јавну набавку / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум постављања: 20.05.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ХРАНА ЗА ПСЕ

Датум постављања: 19.05.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку / Храна за псе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација / Храна за псе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум постављања: 21.03.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ / ЗАКУП АУТОПЛАТФОРМЕ

Датум постављања: 11.03.2016

pdf-icon-transparent-background2  Обавештење о измени М2016-5 Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Измењена конкурсна документација М2016-5 Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ / ЗАКУП АУТОПЛАТФОРМЕ

Датум постављања: 10.03.2016

pdf-icon-transparent-background2  Одговор на питање / Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ЗАКУП АУТОПЛАТФОРМЕ

Датум постављања: 07.03.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2016-5 Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2016-5 Закуп аутоплатформе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / МАТЕРИЈАЛ ЗА МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ

Датум постављања: 26.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора / Материјал за монтажне објекте

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСАДНИК

Датум постављања: 23.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2016-4 Помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2016-4 Тресет

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 19.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора М2016-1 Електроматеријал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Датум постављања: 10.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2016-3 Материјал за изградњу монтажних објеката

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2016-3 Материјал за изградњу монтажних објеката

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА / РОЛО ВРАТА

Датум постављања: 10.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Одговор на питања 1

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одговор на питања 2

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одговор на питања 3

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ / ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 10.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Обавештење о измени конкурсне документације / Електро материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Измењена конкурсна документација М2016-1 Електро материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / Електро материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


РОЛО ВРАТА

Датум постављања: 08.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2016-2 Роло врата

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2016-2 Роло врата

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 08.02.2016

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2016-1 Електро материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2016-1 Електро материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Датум постављања: 12.01.2016

 

it-word-icon  Обавештење о закљученом уговору / Гориво

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о закљученом уговору / Превоз запослених

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора - Гориво

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора - Превоз запослених

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 

 

 

 

 

 


ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 29.12.2015

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2015-8 Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2015-8 Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Одговори на питања / Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ГОРИВО

Датум постављања: 16.12.2015

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2015-7 Гориво

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2015-7 Гориво

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Датум постављања: 14.12.2015

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2015-6 Превоз запослених

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2015-6 Превоз запослених

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 27.11.2015

it-word-icon  Обавештење о закљученом уговору / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево. 

 


САДНИ МАТЕРИЈАЛ / ОДЛУКА

Датум постављања: 12.11.2015

it-word-icon  Одлука М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево. 

 


САДНИ МАТЕРИЈАЛ / ДОПУНА

Датум постављања: 26.10.2015

it-word-icon  Питања и одговори М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу конкурсног рока М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Измењена Конкурсна документација М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 19.10.2015

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2015-5 / Садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 18.06.2015

pdf-icon-transparent-background2  Обавештење о закљученом уговору / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум постављања: 11.06.2015

pdf-icon-transparent-background2  Обавештење о закљученом уговору / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ / ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Датум постављања: 19.05.2015

pdf-icon-transparent-background2  Одговор на питање / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Обавештење о измени / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Измењена Конкурсна документација М2015-4 / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум постављања: 16.05.2015

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2015-4 / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2015-4 / Канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ХРАНА ЗА ПСЕ

Датум постављања: 08.05.2015

it-word-icon  Обавештење о закљученом уговору

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора - Храна за псе М2015-2

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСАДНИК

Датум постављања: 08.05.2015

it-word-icon  Обавештење о закљученом уговору

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора - Помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум постављања: 15.04.2015

pdf-icon-transparent-background2  Позив за отворени поступак V2015-2 електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација V2015-2 електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


АУТОПЛАТФОРМА

Датум постављања: 02.04.2015

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2015-3 аутоплатформа

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација M2015-3 аутоплатформа

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ХРАНА ЗА ПСЕ

 Датум постављања: 01.04.2015

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2015-2 храна за псе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација M2015-2 храна за псе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Измењена конкурсна документација M2015-2 храна за псе

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Датум постављања: 27.03.2015 

pdf-icon-transparent-background2  Позив за подношење понуда V2015-1 / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација V2015-1 / Електрична енергија

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСАДНИК

Датум постављања: 18.03.2015 

pdf-icon-transparent-background2  Позив за јавну набавку М2015-1 / Помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Конкурсна документација М2015-1 / Помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 
 

 

 

 


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК / ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

 

it-word-icon  Позив за отворени поступак V2014-2 / Превоз запослених

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација за превоз V2014-2 у отвореном поступку

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2014 - 8 / Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2014 - 8 / Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Измена конкурсне документације M2014 - 8 / Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације / Грађевински материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2014 - 9 / Резервни делови

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2014 - 9 / Резервни делови

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Измењена конкурсна документација M2014 - 9 / Резервни делови

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације / Резервни делови

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ПОГРЕБНО ВОЗИЛО

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2014 - 3 Погребно возило

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2014 - 3 Погребно возило

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


ХТЗ ОПРЕМА

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2014 - 5 ХТЗ

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација ХТЗ / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације ХТЗ / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ХТЗ / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.


САДНИ МАТЕРИЈАЛ

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2014 - 6 садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2014 - 6 садни материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ГОРИВО

it-word-icon  Позив за отворени поступак ГОРИВО / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација ГОРИВО / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Измена конкурсне документације ГОРИВО / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

pdf-icon-transparent-background2  Одлука о додели уговора / ГОРИВО 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ХРАНА ЗА ПСЕ

 it-word-icon Позив за јавну набавку / Храна за псе 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација / Храна за псе 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

it-word-icon  Позив за јавну набавку / Електрична енергија M2014-1

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација / Електрична енергија M2014-1

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ АУТОПЛАТФОРМЕ

it-word-icon  Позив за јавну набавку / Изнајмљивање аутоплатформе / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација / Изнајмљивање аутоплатформе / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Исправљена конкурсна документација / Изнајмљивање аутоплатформе / 2014

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 


 

 

 

 


 ТНГ

it-word-icon   Позив и конкурсна документација за јавну набавку ТНГ-а M2013-5.

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

 


 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

it-word-icon  Конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала M2013-6

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Позив за јавну набавку мале вредности M2013-6 канцеларијски материјал

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

 


 ТНГ

it-word-icon  Позив за јавну набавку ТНГ-a M2013-7

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Исправљена конкурсна документација за јавну набавку TNG-a M2013-7

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о измени конкурсне документације

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

 


 РАСАД И СЕМЕ ЦВЕЋА

it-word-icon  Позив за јавну набавку расад и семе цвећа M2013-8

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација расад и семе цвећа M2013-8

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

 


 ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

it-word-icon

  Позив за отворени поступак - превоз запослених JNVV 2013-1

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација отворени поступак - превоз запослених JNVV 2013-1

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Исправлјена конкурсна документација отворени поступак - превоз запослених JNVV 2013-1

   ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

(Страна бр. 9, прилог 7 и страна 17 тачка 11 средство финансијског обезбеђења)

 


 ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАСАДНИК

 

it-word-icon  Позив за јавну набавку M2013-9 помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Конкурсна документација M2013-9 помоћни материјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.

 

it-word-icon  Исправљена конкурсна документација M2013-9 помоћни матеирјал за расадник

  ← Преузмите документ кликом на иконицу лево.